Information om personuppgifter

Vi har uppdaterat vår policy för behandling av personuppgifter då den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) börjar gälla den 25 maj 2018. Vattenreningsbyrån AB är ansvarig för hur personuppgifterna hanteras. Besöksadress Gribbylundsvägen 7, 187 62 Täby, telefonnummer 08-544 442 60. Nedan följer information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du gör ett vattenprov och får en offert av oss samt när du handlar av oss. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt ibland även ditt personnummer inför fakturering och eventuell kreditkontroll.

Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Se vilken typ av filteranläggning du har.
  • Kunna ge service angående tex. vilken typ av filtermassa du behöver till ditt filter och när den behöver bytas.
  • Samt för fakturering. Vi följer bokföringslagens regler för sparande av uppgifter.

 

Utlämnande till tredje part

Vi lämnar inte ut några personuppgifter till tredje part för tex marknadsföring.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vattenprover och offerter som inte leder till köp sparas endast i ett år.

Om du köper en filteranläggning av oss sparas dina uppgifter i vårt kundregister så länge vi har en pågående kundrelation, dvs så länge du använder ditt filter och återkommer för att handla av oss.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas i vårt kundregister i ett skyddat datasystem som endast vi på Vattenreningsbyrån har tillgång till. Kopia på vattenanalys, offert och andra papper som hör till ärendet sparas i en pappersakt vid köp av en filteranläggning, denna akt har ett nummer som hänvisar till vårt datasystem och förvaras i låst och larmat utrymme.

Om du samtycker till ovanstående behöver du inte göra någonting.

Vill du bli borttagen ur vårt kundregister eller få reda på vilka uppgifter vi har om dig är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med detta.