Vattenfilter för radonhaltigt vatten

Förbättrar vattnets färg, lukt och smak. Kräver ingen elanslutning. Inget spolavlopp. Ingen skötsel mer än byte av det aktiva kolet vart annat år. Tar mycket liten plats. Helt ljudlöst. 


Humusfilter för organiskt färgat vatten

Ett helt nytt humusfilter med mycket hög reningsförmåga. För vatten med organisk färg samt organiskt bundet järn.


Vattenrening med Kolfilter

Nytt filterhuvud som är lätt att rengöra, installera samt underlättar påfyllning av filtermaterial.


Microline- vattenfilter för bräckt vatten

Vattenfiltret för bräckt vatten, kommunalt vatten, egen brunn etc.
Avlägsnar klorid (salt), fluorid, nitrit, nitrat, tungmetaller, lösningsmedel, kemikalier, arsenik, uran, radon, växtgifter, färg, lukt, smak samt organiskt material.


Vattenfilter för avjärning

Vattenfilter för järn, mangan, pH höjning och färgförbättring.


Combifilter - Ett vattenfilter för järn, mangan och kalk

Ett filter för vatten med kalk, järn, mangan och partiklar t.ex. sand.


Avsyrningsfilter för vatten med lågt pH-värde

Avsyrning av vatten är viktigt för att eliminera frätskador på ledningsnät och maskiner. Vid avsyrningen höjs pH-värdet och den på rörsystemet frätande kolsyran elimineras. I denna process förbrukas filtermaterialet.


Patronfilter - vattenrening för stora och små vattenbehov

Patronfilter är ett vattenfilter som tar bort färg, lukt, smak samt järn och partiklar.


UV-System för bakteriologiskt förorenat vatten

För bakteriologiskt förorenade vatten. Lämpligt för brunns- eller insjövatten till hushålls- eller kylvatten med höga halter bakterier och mikroorganismer.


Mjukisfilter för kalkhaltiga vatten

Ett filter för kalkhaltiga (hårda) vatten.
Med något av dessa mjukisfilter tar man bort all kalk och vattnet blir mjukt som regnvatten. Även tungmetaller så som bly och aluminium fastnar i mjukisfiltren.


Luftning av vatten med luftblandare BL-3

För alla typer av trycktankar. Hydropress eller hydrofor. Vårt luftningssystem används främst till luftning av järnhaltigta vatten. För borttagning av svavellukt (liknar ruttna ägg) och automatisk påfyllning av luft till hydroforer.